Een eigen huis gevonden, dan heb je een aantal vaste lasten die je gaat betalen, vaak een hypotheek, woonverzekeringen en kosten voor energie. We hebben de vaste lasten bij een koophuis op een rij gezet.

Hypotheek en aflossing

De bruto hypotheeklasten bestaan uit rente, aflossing en/of premie. Deze lasten mogen niet te hoog zijn in relatie tot je inkomen. Houd rekening met een mogelijke inkomensdaling door veranderingen in de toekomst en zorg ervoor dat er voldoende overblijft voor andere uitgaven. Het Nibud heeft een stappenplan ontwikkeld die jouw geldzaken op een rij zet.

Persoonlijk Budgetadvies – stappenplan Nibud

Overzicht inkomsten en uitgaven

Woonverzekeringen

Als woningbezitter heb je goede woonverzekeringen nodig. Denk hierbij aan:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Inboedel en opstalverzekering
  • rechtsbijstandverzekering

Daarnaast zijn de overlijdensrisico en een kapitaalverzekering meestal gekoppeld aan de hypotheek.

Belastingen en heffingen vormen een grote kostenpost. Denk aan:

  • eigenwoningforfait (inkomstenbelasting)
  • onroerendezaakbelasting (ozb)
  • gemeentelijke en waterschapbelastingen (riool- en afvalstoffenheffing en waterschapslasten)
  • eventueel bouwleges

De meeste belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning.

Als woningbezitter kun/mag je bepaalde kosten van het inkomen in box 1 aftrekken. De bekendste aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek.

Koop je een bestaande woning? Dan betaal je overdrachtsbelasting, dat geldt vanaf 1 januari 2021 niet meer voor starters tot 36 jaar. Die hoeven geen 2% overdrachtsbelasting te betalen. Dat is erg fijn toch.

Lees meer over de verschillende belastingen en heffingen

,
Enthousiasme
Snelheid van reageren
Afspraken nakomen
Creativiteit
Marktkennis
Bel me terug