Als je een geschikte woning gevonden hebt, geef je naast een prijsvoorstel ook de gewenste datum van oplevering, onder voorbehoud van financiering of/en bouwkundige keuring. Na overleg met de verkoper kan er vervolgens inhoudelijk gereageerd worden.

Verkoop bij inschrijving
Indien er veel belangstelling is voor een bepaalde woning, zal gekozen worden om een inschrijving te organiseren. Bij deze verkoopprocedure stellen we alle kandidaten in de gelegenheid om eenmalig een bod als eindvoorstel uit te brengen. In overleg met de verkoper(s) zal uit de biedingen de beste gekozen worden. Hierbij wordt niet alleen naar de hoogte van het bod gekeken, maar ook de voorbehouden, opleverdatum en eventuele overname van roerende zaken zijn belangrijk. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, datum van oplevering zal de koopovereenkomst worden opgesteld.

Waarborgsom / Bankgarantie 
Er dient een waarborgsom gestort te worden bij de notaris ter grootte van 10% van de koopsom, dan wel een bankgarantie gesteld te worden voor hetzelfde bedrag. Dit dient uiterlijk 5 weken na de overeenstemming te gebeuren. 

Notariskeuze 
Bij de overdracht van een woning zal altijd een notaris bezocht moeten worden. De notariskosten zijn voor rekening van de koper. Daarom mag de koper uitkiezen welke notaris er zal worden ingezet. Indien er geen voorkeur is, kan het raadzaam zijn een aantal notarissen te verzoeken een offerte uit te brengen. 

Stukken 
Uiteraard is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat er aan de woning qua kosten m.b.t. energie, gemeentelijke belastingen, onderhoud en omgevingsfactoren speelt. Indien van toepassing zullen wij de volgende stukken aanleveren: verkooppresentatie, vragenlijst kadastraal bericht en kadastrale kaart, eigendomsbewijs, VVE Stukken (voor appartementen) akte van splitsing (voor appartementen)

Onderzoekplicht koper 
De informatie die is vermeld in de presentatie en/of bijbehorende stukken is verkregen van de eigenaar/verkoper uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft tot doel om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de eigenschappen bezit die voldoen aan de bestemming die de koper ervoor heeft. Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake deskundige in te schakelen zoals een aankopend makelaar.

Disclaimer 
Iedere woningpresentatie en de informatie op onze website is met zorg samengesteld; aan de juistheid kunnen echter geen rechten worden ontleend.